نقشه‌ای از مسیر ۲۰ ساله توفان‌های زمین

این تصویر در اندازه‌ی بسیار بزرگ‌تر
چرخندها در زمین به کجاها می‌روند؟
این توفان‌های بزرگ در اقیانوس اتلس به نام "توفند" (hurricane) و در اقیانوس آرام به نام "تیفون" (typhoon) شناخته می‌شوند و در این نقشه، مسیر همه‌ی آنها را از ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۵ می‌بینیم.
این نقشه به گونه‌ای آشکار و روشن نشان می‌دهد که چرخندها به طور معمول بر فراز آب‌های گرم رخ می‌دهند، که خوب منطقی است زیرا آب گرمی که بخار می‌شود به آنها انرژی می‌دهد.
این نقشه همچنین نشان می‌دهد که چرخندها هرگز از استوای زمین نمی‌گذرند و به ندرت به آن نزدیک هم می‌شوند، زیرا اثر کوریولیس در آنجا به صفر می‌رسد و چرخندها هم برای گردش نیاز به نیروی کوریولیس دارند.
نیروی کوریولیس همچنین باعث می‌شود مسیرهای چرخندها نزدیک استوا کمانه کنند و برگردند.
اگرچه روندهای درازمدت همچنان در دست پژوهش و بررسی هستند، ولی شواهد نشان می‌دهند که توفندها به طور میانگین، در درازنای ۳۰ سال گذشته در اتلس شمالی نیرومندتر شده‌اند و پیش‌بینی می‌شود نیروی آنها همچنان افزایش بیابد.

-------------------------------------------------
تلگرام، توییتر و فیسبوک یک ستاره در هفت آسمان:

telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky
facebook.com/1star7sky

واژه‌نامه:

Earth - hurricane - Atlantic Ocean - typhoon - Pacific - cyclone - evaporating - equator - Coriolis effect - Coriolis force - North Atlantic

منبع: apod.nasa
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه