"فسیل‌های دروغین" می‌توانند جستجوی زندگی در مریخ را به بیراهه برند

کاوشگران سیاره‌ی بهرام (مریخ) که در جستجوی نشانه‌های زندگی باستانی در آن هستند می‌توانند با نمونه‌های فسیل-مانندی که در اثر فرآیندهای شیمیایی (و نه زیستی) پدید آمده‌اند فریب بخورند.
ته‌نشست‌های فسیل-مانندی که در واکنش‌های شیمیایی و نه زیستی پدید آمده‌اند
پژوهشی تازه نشان می‌دهد سنگ‌های سیاره‌ی سرخ می‌توانند دربردارنده‌ی گونه‌های بیشماری از ته‌نشست‌های (رسوب‌های) غیر-زیستی باشند که همانند گونه‌هایی از سنگواره‌ها (فسیل‌ها) هستند که اگر احتمالا این سیاره روزگاری پشتیبان زندگی بوده باید در آن یافته شوند.

به گفته‌ی پژوهشگران، کلید پیروزی در ماموریت‌های کنونی و آینده‌ی بهرام اینست که سنگواره‌های دروغین را از چیزهایی که می‌توانند نشانه‌ی زندگی در روزگار دور بهرام باشند بازشناسیم (تشخیص دهیم).

اخترزیست‌شناسان دانشگاه‌های ادینبرو و آکسفورد شواهدِ همه‌ی فرآیندهای شناخته شده‌ای که می‌توانستند ته‌نشست‌های زیستی-مانند در سنگ‌های بهرام پدید بیاورند را بازبینی و بررسی کردند.

آنان ده‌ها فرآیند (که احتمالا بسیاری از آنها هنوز یافته نشده‌اند) را شناسایی کردند که می‌توانند ساختارهایی همسان با گونه‌های زیستی میکروسکوپی ساده‌ای را که شاید روزگاری در بهرام بوده پدید بیاورند.

در میان نمونه‌های زیستی-مانندی که می‌توانند از این فرآیندها پدید بیایند ته‌نشست‌هایی هم هستند که مانند یاخته‌های باکتریایی و  موکول‌های بر پایه‌ی کربن به نظر می‌رسند که همانندیِ نزدیکی با بلوک‌های سازنده‌ی همه‌ی جاندران شناخته شده دارند.

به گفته‌ی این گروه، از آنجایی که فرآیندهای غیر-زیستی می‌توانند نشانه‌های زیستی را به خوبی تقلید کنند، ریشه‌ی هر نمونه‌ی سنگواره-مانندی که در بهرام یافته می‌شود احتمالا بسیار تاریک و مبهم است.

این دانشمندان خواستار پژوهش‌های میان‌رشته‌ایِ بیشتر برای روشن‌تر شدنِ چگونگیِ پیدایشِ ته‌نشست‌های زیستی-مانند در بهرام، و در نتیجه کمک به جستجوی نشانه‌های زندگی باستانی در آنجا و هر جای دیگری از سامانه‌ی خورشیدی شده‌اند.

پژوهشنامه‌ی این دانشمندان در جورنال آو د جئولوژیکال سوسایتی منتشر شده است.

دکتر شان مک‌ماهون از دانشکده‌ی فیزیک و اخترشناسی دانشگاه ادینبرو می‌گوید: «در مرحله‌ای، یک خودرو در بهرام تقریبا به طور قطع چیزی پیدا خواهد کرد که بسیار به یک سنگواره می‌ماند، بنابراین مهم است که بتوانیم با اطمینان آن را از ساختارها و موادِ پیدید آمده توسط واکنش‌های شیمیایی بازبشناسیم. برای هر گونه سنگواره، دستکم یک فرآیند غیر-زیستی وجود دارد که چیزهایی بسیار همانند آن را می‌سازد، پس نیاز واقعی به بهبودِ شناختمان از چگونگی پیدایش آنها داریم.»

جولی کاسمیدیس، استادیار زمین‌زیست‌شناسی (ژئوبیولوژی) در دانشگاه آکسفورد می‌گوید: «ما در گذشته فریبِ فرآیندهای وانمودکننده‌ی زیستی را خورده‌ایم. در موارد بسیاری، چیزهایی که همانند میکروب‌های فسیل شده بودند در سنگ‌های باستانی زمین و حتی شهاب‌سنگ‌های بهرام توصیف شده بودند، ولی پس از بررسی ژرف‌تر پی بردیم که ریشه‌های غیر-زیستی دارند. این نوشتار یک روایت هشداردهنده است که ما در آن خواستار پژوهش بیشتر روی فرآیندهای تقلیدکننده‌ی زندگی در زمینه‌ی بهرام هستیم تا بارها و بارها در یک دام نیفتیم.»

--------------------------------------------------

تلگرام، توییتر و فیسبوک یک ستاره در هفت آسمان:

telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky
facebook.com/1star7sky

واژه‌نامه:

 Mars - life - fossil - biological - deposit - planet - habitable - astrobiologist - University of Edinburgh - University of Oxford - microscopic - bacterial cell - carbon-based molecule - solar system - Journal of the Geological Society - Dr Sean McMahon - Chancellor's Fellow in Astrobiology - School of Physic and Astronomy - Julie Cosmidis - Associate Professor of Geobiology - microbe - meteorite

منبع: دان
شگاه ادینبرو
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه