ستون نور بر فراز آتشفشان اتنا

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر

چیزی بسیار نامعمول بر فراز این آتشفشان رخ داده: پیدایشِ یک ستون نورِ آتشفشانی.
ستون‌های نور به طور معمول از نور خورشید پدید می‌آیند و مانند ستونی درخشان دیده می‌شوند که در زمان طلوع یا غروبِ خورشید، راست از بالای آن به آسمان کشیده شده.
این پدیده بر فراز چراغ‌های خیابان‌ها یا نور خانه‌ها هم دیده شده که برخی بسیار هم رنگارنگ بوده‌اند.
ولی ستون نور در این تصویر دستاوردِ نور سرخیست که از گدازه‌های این آتشفشان فعال تابیده.
این آتشفشان، کوه اِتنا در ایتالیاست و این تصویر هم با تنها یک بار نوردهی، چند ساعت پس از نشستنِ آفتاب در روزی از میانه‌های ماه ژوئن گرفته شده.
هوای بسیار سرد بالای ابرِ خاکسترهای کهکشان باعث پیدایش بلورهای یخ هم در ابرهای پَرسا (سیروس) بر فراز کوه و هم در بخار آب چگالیده‌ای که از کوه اتنا بیرون می‌زند شده بود.
سپس این بلورهای یخ -که بیشترشان تخت، با رویه‌ی رو به زمین بودند و در آسمان پرپرزنان پایین می‌آمدند- نوری که از کاسه‌ی آتشفشان بیرون می‌زد را بازتابانده و چنین ستونی را آفریدند.
شیوه‌ی پدید آمدن ستون نور از روشنایی یک لامپ
--------------------------------------------------
تلگرام، توییتر و فیسبوک یک ستاره در هفت آسمان:

telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky
facebook.com/1star7sky

واژه‌نامه:

volcano - light pillar - Sun - magma - Italy - Mount Etna - ash cloud - ice-crystal - cirrus cloud - reflect - caldera

منبع: apod.nasa
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه