قرص ماه با هاله‌ای رنگین‌کمانی

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
این تصویر در ۱۸ نوامبر گرفته شده، شبی که قرص ماه کامل چندان از سایه‌ی زمین دور نبود.
آن روز در آسمان سیسیل، درخشان‌ترین گامِ ماه دچار گرفتگی پشت ابرهای رهگذر شد.
نور ماه کاهش یافت و برای زمانی کوتاه، توسط ریزقطره‌های کوچک ولی هم‌اندازه‌ی آب در لبه‌ی ابرهای تنُکِ فراز بالا پراشیده شد.
دستاورد این فرآیند هم درخششی رنگین‌کمانی با رنگ‌هایی همانند یک تاج (هاله یا خرمنِ) ماه بود.
در آن شب همچنین، ماه کامل نزدیک به خوشه‌ی ستاره‌ای پروین دیده می‌شد. این خوشه را در این تصویر، در سمت چپِ پشته‌ی این ابر رنگین‌کمانی می‌بینیم.
چیزی نگذشت که این هفت خواهران در نمایشی آسمانی، با قرص تیره و به سرخی گراییده‌ی ماه همراه شدند [در ماه‌گرفتگی ۱۹ نوامبر].

--------------------------------------------------

تلگرام، توییتر و فیسبوک یک ستاره در هفت آسمان:

telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky
facebook.com/1star7sky

واژه‌نامه:

  Full Moon - Earth - Sicily - lunar phase - diffract - iridescence - lunar corona - Pleiades star cluster - iridescent cloud - Seven Sisters

منبع: apod.nasa
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه