خورشیدگرفتگی در ششمین قاره

در روز ۴ دسامبر یک خورشیدگرفتگی کامل رخ داد که تنها در تهِ سیاره‌ی زمین، جنوبگان (قاره‌ی قطب جنوب) دیده می‌شد.

عکاس نجومی، پتر هورالک این عکس تماشایی را از فرازای ۴۱۰۰۰ پایی بر فراز دریای ودل در اقیانوس جنوبگان گرفته که در آن، لکه‌ی درخشان تاج بیرونی خورشید است و قرص تیره‌ی ماه هم مانند نقطه‌ای سیاه در مرکز تاج دیده می‌شود.

هورالک می‌گوید: «با وجود پاندمی، بسیاری از مردم برای دیدن این خورشیدگرفتگی دیدنی سفر کردند.»«برخی خوش‌شانس بودند که پا به این "قاره‌ی ششم" گذاشتند. برخی با کشتی گردشی رفتند و گروه سوم هم بر فراز ابرها پرواز کردند. من یکی از آنها بودم و با سفر در یکی از دو هواپیمای جداگانه، در دل سایه‌ی ماه شناور شدم. گرفتگیِ کلی حدود ۲ دقیقه به درازا کشید.»

یک بال و یک موتور هواپیما در سمت چپ و پایین چارچوب دیده می‌شود و هواپیمای دوم را هم نزدیک لبه‌ی سمت چپ می‌بینیم. ناحیه‌ی تاریکِ آسمان پیرامون تاج خورشید به نام مخروط سایه شناخته می‌شود. تیرگی آن به این دلیل است که با نگاه کردن به آن، داریم ب درونِ دالانِ بلندی از هوا که در سایه‌ی ماه است نگاه می‌کنیم.

پتر هورالک می‌افزاید: «[چنان چه در این تصویر می‌بینید] سیاره‌ی درخشان تیر و ستاره‌ی تابناک کژدم‌دل (قلب عقرب) هم پیرامون چهره‌ی گرفته‌ی خورشید دیده می‌شدند.» سیاره‌ی تیر در سمت راست خورشید دیده می‌شود.

در خورشیدگرفتگی کلی بعدی که آوریل ۲۰۲۳ رخ خواهد داد، سایه‌ی ماه از روی بخش‌هایی از استرالیا و اندونزی خواهد گذشت؛ پس از آن هم خورشیدگرفتگی کلی دیگری در آوریل ۲۰۲۴ خواهیم داشت که تنها در آمریکای شمالی دیده خواهد شد.

دانشمندان شیلیایی و آمریکایی سرگرم تماشای خورشیدگرفتگی ۴ دسامبر ۲۰۲۱ از یخچال طبیعی یونیون، جنوبگان

--------------------------------------------------

تلگرام، توییتر و فیسبوک یک ستاره در هفت آسمان:

telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky
facebook.com/1star7sky

واژه‌نامه:
total solar eclipse - Earth - Southern Ocean - corona - Sun - Moon - shadow cone - Australia - Indonesia - North America - Antarctica -  Petr Horálek - Weddell Sea - pandemic - sixth continent - Moon - Mercury - Antares

برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه