حباب‌های سبز در هلال ناهید!


مارچلا جولیا پاچه، عکاس ایتالیایی طبیعت، روز ۵ ژانویه سرگرم تماشای پایین رفتن سیاره‌ی ناهید در افق بود که چیزی نامنتظره روی داد. شخ‌های به سرخی گراییده‌ی هلالِ این سیاره ناگهان پر از رنگ سبز شد. وی می‌گوید: «این یک "درخش سبز" بود.»

پاچه می‌افزاید: «من ویدیویی از پایین رفتن ناهید در افق گرفتم.»«پرتوهای سبز همچون حباب‌هایی  می‌ترکیدند و پدیدار می‌شدند.» ویدیوی او را ببینید تا منظورش را بفهمید.

حباب‌های درون این ویدیو براستی حباب‌هایی از هوای گرم و سرد هستند که در جو آشفته‌ی زمین به هم می‌آمیزند. شیب‌های دما در لبه‌ی هر یک از حباب‌ها با رفتاری مانند منشور، نور ناهید را به رنگ‌های اصلی سرخ-سبز-آبی (آرجی‌بی) بخش می‌کنند. هنگامی که ناهید از یک شیبِ به ویژه نیرومند می‌گذرد، این پدیده بزرگنمایی می‌شود و یک "درخش" پدید می‌آورد.


اگر ویدیو اینجا اجرا نشد، می‌توانید آن را در تلگرام یک ستاره در هفت آسمان ببینید

-------------------------------------------

تلگرام، توییتر، اینستاگرام و فیسبوک یک ستاره در هفت آسمان:

telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky
facebook.com/1star7sky

واژه‌نامه:

Italia - Marcella Giulia Pace - Venus - crescent - planet - green flash - Earth - temperature gradient - prism - flash

منبع: اسپیس‌ودر
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه