تغییر جایگاه خورشید در آسمان کانادا در درازنای یک سال

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر

آیا خورشید همیشه در یک جهت طلوع می‌کند؟ نه. همزمان با تغییر ماه‌ها، این جهت هم تغییر می‌کند.
در این تصویر، جهت طلوع آفتاب را در تک تکِ ما‌ه‌های سال ۲۰۲۱ از شهر ادمونتون، آلبرتای کانادا می‌بینیم. دوربین در همه‌ی این چشم‌اندازها رو به خاور (شرق) بوده، با شمال در سمت چپ و جنوب هم در سمت راست.
چنانچه در ویدیوی پایین می‌بینید، بالاترین تصویر در این رشته تصویرها در دسامبر ۲۰۲۰ گرفته شده و پایین‌ترین تصویر در دسامبر ۲۰۲۱؛ که روی هم رفته می‌شود ۱۳ تصویر.
اگرچه خورشید به طور کلی همیشه از سمت خاور سر می‌زند، ولی در خوریستان یا انقلاب زمستانی یکم دی‌ماه از جنوبی‌ترین نقطه‌ی خاور طلوع می‌کند، و در انقلاب تابستانی یکم تیرماه هم از شمالی‌ترین نقطه‌ی خاور.
انقلاب زمستانی در بسیاری از کشورها به عنوان تغییرِ رسمی فصل شناخته می‌شود: برای نمونه، نخستین روز زمستان در نیمکره‌ی شمالی.
در زمستان، گرمایش خورشیدی و انرژی ذخیره شده در سطح و هوای زمین به کمترین اندازه‌ی خود نزدیک می‌شود و همین باعث می‌گردد ماه‌های زمستان سردترین ماه‌های سال شوند.


یک سال با طلوع خورشید در آسمان ادمونتون کانادا- اگر ویدیو اینجا اجرا نشد می توانید آن را در تلگرام یک ستاره در هفت آسمان ببینید

--------------------------------------------------

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه