رقصنده در مهتاب

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
در روز دوشنبه، همزمان با نشستنِ خورشید پشت یک افق، ماه پُر (ماهِ شب چهاردهِ) ماه ژانویه از افق دیگر برخاست.
در این تصویر که همان روز از جایی نزدیک کالیاری، پایتخت جزیره‌ی ساردینیای ایتالیا گرفته شده، قرص این ماه را نزدیک افق خاوری و غرق در رنگ‌های گرم غروب می‌بینیم.
گفتن ندارد که طرح‌های آشنای تاریک و روشنی که در سمت پیدای ماه دیده می‌شوند دستاوردِ بلندی‌های روشن و دریاهای هموار و تیره‌ی روی سطح آن هستند.
به طور سنتی، پدیده‌ی پاریدولیا باعث سوگیری ذهن مردمان به این شده که نماهایی آشنا مانند "مردی در ماه" و یا "خرگوش ماه" را در این تاریک و روشنی‌ها ببینند.
ولی در زمان گرفتنِ این تصویر، ناگهان همهه‌ای به پا شد، دسته‌ای سار از زمین برخاست و در یک دَم، عنصر پاریدولیایی دیگری به چشم‌انداز افزوده شد، با نمایی که از دید برخی می‌تواند مانند رقصنده‌ای افسون شده در مهتاب باشد.

--------------------------------------------------

تلگرام، توییتر و فیسبوک یک ستاره در هفت آسمان:

telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky
facebook.com/1star7sky

واژه‌نامه:

Full Moon - Sun - Cagliari - Italian island - Sardinia - Moon - nearside - lunar maria - pareidolia - Man in the Moon - Moon rabbit - starling

منبع: apod.nasa
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه