این هم نخستین تصویرهای جیمز وب!

* مهندسان ناسا که سرگرم کار روی همتراز کردنِ ۱۸ آینه‌ی شش ضلعی تلسکوپ فضایی جیمز وب هستند نخستین تصویرهای آن را منتشر کرده‌اند. یکی از آنها یک ستاره را ۱۸ بار نشان می‌دهد و یکی دیگر هم یک خودنگاره (سلفی) است که یک دوربین از خود آینه‌ها گرفته.

نخستین عکسی که تلسکوپ جیمز وب گرفت. این تصویر یک خودنگاره (سلفی) از آینه‌ی اصلی ۱۸ تکه‌ی تلسکوپ است که با یک دوربین ویژه درونِ یکی از دستگاه‌های تلسکوپ به نام "نیرکم" (دوربین فروسرخ-نزدیک) گرفته شده

تلسکوپ فضایی جیمز وب (جی‌دبلیواس‌تی) دستگاه‌هایش را روشن کرده و نخستین عکس‌هایش را در فضا گرفته است. مهندسان سرگرم کار روی همتراز کردن ۱۸ آینه‌ی زراندود این تلسکوپند تا بتواند ژرفای فضا را ببیند و از همین رو پیشاپیش عکس‌هایی را به کمک یکی از دوربین‌های فروسرخش گرفته‌اند.

جیمز وب در ۲۵ دسامبر ۲۰۲۱ راهی فضا شد و یک ماه بعد به مدار پایانی‌اش رسید. این تلسکوپ در مسیرش تاهای خود را نیز گشود و از حالت تاشده در آمد. دستگاه‌های علمی‌اش همین که به اندازه‌ی کافی خنک شدند تا بتوانند آسوده به کار بپردازند، روشن شدند و پژوهشگران هم فرآیند واسنجیِ (کالیبراسیونِ) آنها را آغاز کردند.

مایکل مک‌الوین، یکی از دانشمندان جیمز وب در مرکز پروازهای فضایی گادرد ناسا در مریلند می‌گوید: «پرتاب جیمز وب به فضا بی‌شک یک رویداد هیجان‌انگیز بود، ولی برای دانشمندان و مهندسان اپتیک، این یک لحظه‌ی اوج است، زمانی که نور یک ستاره با پیروزی راهش را از راه سامانه به یک آشکارساز می‌رسد.»

واسنجی آینه‌ها یکی از مهم‌ترین کارها برای تلسکوپ است، چرا که اگر بخواهد عکس‌هایی روشن و آشکار بگیرد، آنها باید به دقت همتراز شوند. تلسکوپ اکنون برای کمک به این فرآیند دو عکس گرفته.

دومین تصویر گرفته شده توسط تلسکوپ جیمز وب موزاییکی از ۱۵۶۰ نماست که در درازنای ۲۵ ساعت گرفته شده‌اند و در آن ۱۸ تصویر از یک ستاره به نام "اچ‌دی ۸۴۴۰۶" دیده می‌شود

نخستین تصویر، یک "سلفی" از خودِ آینه‌هاست. در این تصویر، یکی از تکه‌های آینه بسیار درخشان‌تر از آنهای دیگر به نظر می‌رسد، که دلیلش اینست که یکراست رو به یک ستاره‌ی پرنور تنظیم شده ولی ۱۷ تکه‌ی دیگر هنوز در این تراز نیستند.

دومین تصویر یک ستاره به نام "اچ‌دی ۸۴۴۰۶" در صورت فلکی خرس بزرگ (دب اکبر) را نشان می‌دهد. این تصویر یک موزاییک است که از ۱۵۶۰ نمای جداگانه که در درازنای ۲۵ ساعت گرفته شده‌اند درست شده و ۱۸ رونوشت (کپی) از این ستاره را که هر یک از آنِ یک آینه است نشان می‌دهد. زمانی که همه‌ی این تکه آینه‌ها با هم تراز شوند، همگی با هم مانند یک آینه‌ی یگانه کار می‌کنند و همه‌ی این رونوشت‌ها هم درست روی هم می‌افتند.

این به تلسکوپ اجازه می‌دهد تا نورِ بازتابیده توسط همه‌ی تکه‌ها را به هم بیفزاید تا بتواند اجرام کم‌نورتر و دورتر را ببینید. مارشال پرین، یکی دیگر از دانشمندان جیمز وب در بنیاد علمی تلسکوپ فضایی در مریلند می‌گوید: «این یک نقطه‌ی آغاز بزرگ برای همتراز کردن آینه‌هاست.» انتظار می‌رود فرآیند همترازی آینه‌ها حدود سه ماه زمان ببرد و پسس از آن، جیمز وب آغاز به گرفتن عکس از فراسیاره‌ها، ستارگان و کهکشان‌های دوردست خواهد کرد.


--------------------------------------------------

تلگرام، توییتر و فیسبوک یک ستاره در هفت آسمان:

telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky
facebook.com/1star7sky

واژه‌نامه:

NASA - hexagonal mirror - James Webb Space Telescope - star - selfie - JWST - gold-plated - detector - Michael McElwain - Goddard Space Flight Center - Maryland - calibration - HD 84406 - constellation Ursa Major - Big Dipper - Marshall Perrin - Space Telescope Science Institute - exoplanet - galaxy - nircam
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه