خورشید تمام-رخ و زبانه غول‌پیکرش

اینجا در خورشید چه رخ داده؟
ماه گذشته، خورشید بزرگترین زبانه‌ای را که تاکنون با قرص کاملش به تصویر کشیده شده پدید آورد. تصویر آن که اینجا نشان داده شده را فضاپیمای خورشیدگردِ "سولار اوربیتر" در طیف فرابنفش گرفته.
یک زبانه‌ی خورشیدی خاموش (آرام) ابری از گاز داغ است که با نیروی میدان مغناطیسی، بر فراز سطح خورشید شناور مانده.
این زبانه‌ای غول‌پیکر بود، با دارازایی که با قطر خود خورشید برابری می‌کرد.
زبانه‌های خورشیدی می‌توانند به گونه‌ای پیش‌بینی‌ناپذیر فوران کنند و با پدید آوردن یک فوران تاج خورشیدی (سی‌ام‌ئی)، گازهای داغ [از تاج خورشیدی] را به فضای سامانه‌ی خورشیدی پس بزنند.
اگر یک سی‌ام‌ئی به زمین و مغناطیس‌سپهرش (مغناطکره‌اش) برخورد کند، شفق‌های قطبی درخشان می‌توانند پدید بیایند.
این زبانه هم یک سی‌ام‌ئی پدید آورد ولی رو به زمین نبود و پیامدی برای زمین نداشت.
سازوکار انرژی‌ای که یک زبانه‌ی خورشیدی را پدید می‌آورد و آن را برپا نگه می‌دارد اگرچه بی‌شک پیوندی با میدان مغناطیسیِ همیشه در تغییرِ خورشید دارد، ولی هنوز به خوبی شناخته نشده وهنوز  در دست ژوهش است.

--------------------------------------------------
تلگرام، توییتر و فیسبوک یک ستاره در هفت آسمان:

telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky
facebook.com/1star7sky

واژه‌نامه:

solar prominence - Sun - solar disk - ultraviolet - Solar Orbiter - magnetic field - diameter - Solar System - Coronal Mass Ejection - CME - Earth - magnetosphere - aurora -

منبع: apod.nasa
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه