نخستین هم‌ترازی چند-دستگاهی تلسکوپ جیمز وب هم به پایان رسید

ششمین گامِ همترازیِ آینه‌های تلسکوپ فضایی جیمز وب ناسا با دستگاه‌های علمی‌اش برای این که بتوانند دقیق‌ترین و کانونی‌ترین تصویرهای ممکن را بگیرند به پایان رسیده است.

مدل اندازه‌ی کامل تلسکوپ فضایی جیمز وب در چمن مرکز پروازهای فضایی گادرد ناسا

همچنان که "دستگاه فروسرخ-میانی" (میری، MIRI) به خنک شدن ادامه می‌دهد، گروه اپتیک تلسکوپ هم پیروزمندانه دیگر دستگاه‌های این رصدخانه را با آینه‌هایش همتراز کرده‌اند. تلاش‌های همترازی گذشته به اندازه‌ای دقیق انجام شدند که گروه به نتیجه رسیدند که تا رسیدن به گام هفتم و پایانی، دیگر تنظیم بیشتری برای آینه‌ی دوّمینه (ثانویه) نیاز نیست؛ گامی که در آن، دستگاه میری به طور کامل خنک می‌شود.

چاندا واکر، دانشمند سنجش و کنترل جبهه‌ی موج جیمز وب از شرکت هوافضای بال (بال آیرواسپیس) می‌گوید: «به عنوان یک قانون کلی، فرآیند راه‌اندازی با اصلاح‌های درشت آغاز می‌شود و سپس رو به اصلاح‌های کوچک می‌رود. ولی اصلاح درشت‌های آغازینِ آینه‌ی دومینه به اندازه‌ای پیروزمندانه بود که در نخستین تکرار از گام ششم، نیازی به اصلاح‌های کوچک نبود.»«این دستاورد به دلیل سال‌ها برنامه‌ریزی و کار گروهی عالی در میان اعضای گروه سنجش جبهه‌ی موج بود.»

در بیشتر گام‌های همترازی (هم ۱۸ آینه‌ی شش‌گوشِ اصلی و هم آینه‌ی دومینه)، تمرکز تنها بر هم‌ترازیِ دستگاه "دوربین فروسرخ-نزدیک" (نیرکم، NIRCam) بود. با کامل شدنِ این تازه‌ترین گام، اکنون رصدخانه با دستگاه‌های "حسگر راهنمایی دقیق" (اف‌جی‌اس، FGS)، "طیف‌نگار بی‌شکافِ فروسرخ-نزدیک" (نیریس، NIRISS) و "طیف‌سنج فروسرخ-نزدیک" (نیرپک، NIRpec) و همچنین دستگاه نیرکم هم‌تراز شده است.

تا چند هفته‌ی دیگر که دستگاه فروسرخ-میانی (میری) به دمای عملیاتی سرمایی رسید، اگر نیاز باشد یک هم‌ترازی چند-دستگاهی دوم هم برای تنظیم‌های پایانی دستگاه‌ها و آینه‌ها انجام خواهد شد. هنگامی که تلسکوپ به طور کامل تراز شد و توانست نور کانونی شده را به هر یک از دستگاه‌هایش برساند، یک نشست کلیدیِ تصمیم‌گیری انجام می‌شود تا پایانِ ترازمندیِ تلسکوپ فضایی جیمز وب تایید شود.

گروه جیمز وب سپس از تلاش‌های هم‌ترازی گذشته و وارد راه‌اندازیِ هر دستگاه برای کارهای علمی خواهند شد که لنتظار می‌رود در تابستان امسال آغاز شود.


-------------------------------------------------

تلگرام، توییتر و فیسبوک یک ستاره در هفت آسمان:

telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky
facebook.com/1star7sky

واژه‌نامه:

NASA - James Webb Space Telescope - JWST - mirror - Mid-Infrared Instrument - MIRI - secondary mirror - Phase Six - Chanda Walker - wavefront - Ball Aerospace - hexagonal mirror - Near-Infrared Camera - NIRCam - Fine Guidance Sensor - FGS - Near-Infrared Slitless Spectrograph - NIRISS - Near-Infrared  Spectrometer - NIRSpec - cryogenic operating temperature - Goddard Space Flight Center 

منبع: وبلاگ ناسا
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه