دیدار کیوان و بهرام در آسمانی پرستاره

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
در این میدان دید، ستارگان کم‌نورترِ صورت فلکی برجگاهی بزغاله را می‌بینیم که نزدیک به صفحه‌ی برجگاهی (دایره‌البروجی) پراکنده شده‌اند.
ولی دو چشمه‌ی پرنورتر در مرکز چارچوب سیتاره نیستند، بلکه سیاره‌های بهرام (مریخ) و کیوان (زحل) هستند.
این نمای تلسکوپی در سپیده‌دم ۴ آوریل گرفته شده و همیستانی یا مقارنه‌ی نزدیک و فریبنده‌ی این دو شبچراغ با جدایی تنها حدود ۱/۳ درجه را در اسمان گرگ‌ومیش نشان می‌دهد.
این جدایی بسیار کمتر از پهنای دیداریِ قرص کامل ماه است.
می‌توانید بگویید کدام سیاره کدام است؟
اگر می‌گویید سیاره‌ی سرخ‌تر بهرام است، درست فکر کرده‌اید.
بالای سر بهرام کیوانِ کم‌نورتر را می‌بینیم که آن هم از بازتاب نور خورشید با پرتوی زرد ولی کم‌نورتری می‌درخشد.
اگرچه بزرگنمایی تصویر اندک است، ولی باز هم تیتان، بزرگ‌ترین و درخشان‌ترین ماه کیوان را می‌توانیم بسیار نزدیک به این سیاره، در سمت چپش ببینیم.

-------------------------------------------------

تلگرام، توییتر و فیسبوک یک ستاره در هفت آسمان:

telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky
facebook.com/1star7sky

واژه‌نامه:

zodiacal constellation Capricornus - plane of the ecliptic - planet - Mars - Saturn - conjunction - Full Moon - reflected - moon - Titan

منبع: apod.nasa
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه