کاج‌ها و شکارچی

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
با دوربینی که ثابت روی سه‌پایه بود، چندین نوردهی هماهنگ با ستارگان گرفته شد تا از این آسمان تاریک و زیبای شبانه رونمایی شود.
این نمای پرستاره که سه ستاره‌ی کمربند شکارچی در بخش بالای مرکزش ردیف شده‌اند از جایی نزدیک روستای آلبانیا (Albany`a) در گوشه‌ی شمال خاوری اسپانیا به تصویر کشیده شده.
نطاق یا زتای شکارچی، خاوری‌ترین ستاره‌ی کمربند (سمت چپِ آن) در کنار پرتوی افشان‌ترِ سحابی شعله و بیدگی تیره‌ی سحابی پرآوازه‌ی کله‌اسبی دیده می‌شود.
سحابی بزرگ شکارچی که به سادگی با چشم دیده می‌شود زیر ستارگان کمربند خودنمایی می‌کند. این سحابی با فاصله‌ی ۱۵۰۰ سال نوری نزدیک‌ترین پرورشگاه ستاره‌ای به ماست.
حلقه‌ی بارنارد هم که در تصویرها بهتر از با چشم دیده می‌شود هم انگار با کمان گسترده و کم‌نورش ستارگان و سحابی‌های پرنورترِ شکارچی را در آغوش گرفته.
اکنون بهارست و شکارچی که صورت فلکی آشنای زمستان‌های نیمکره‌ی شمالی‌ست دارد غروب می‌کند.
پای شکارچی، ابرغول آبی و درخشان این صورت فلکی هم به نظر می‌رسد نزدیک افق باختری، پایین سمت راستِ شکارچی، خود را به شاخه‌های یک درخت کاج چسبانده است.

-------------------------------------------------

تلگرام، توییتر و فیسبوک یک ستاره در هفت آسمان:

telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky
facebook.com/1star7sky

واژه‌نامه:

tripod - star - Albany`a - Spain - Orion's belt - Alnitak - Flame Nebula - Horsehead - The Great Nebula of Orion - planet - Barnard's Loop - nebula - constellation - supergiant - Rigel - pine tree

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه