دیدگاه دو ماهواره از نخستین خورشیدگرفتگی ۲۰۲۲

خورشیدگرفتگی پاره‌ای (جزیی) روز ۳۰ آوریل ۲۰۲۲ که نخستین خورشیدگرفتگی این سال بود در نوار باریکی که از روی بخش‌هایی از جنوبگان، نوک جنوبی آمریکای جنوبی و اقیانوس‌های اتلس و آرام می‌گذشت دیده می‌شد.

این خورشیدگرفتگی را هم از فضا هم می‌شد دید. اینجا دو نمونه از دیدگاه دو ماهواره را در آن روز می‌بینیم.

تصویر نخست را ماهواره‌ی جئوز۱۶ (GOES 16) که از آنِ سازمان ملی اقیانوسی و جوی آمریکا (NOAA) است با تصویرگر فرابنفش خورشیدی خود (SUVI) گرفته و بخشی از قرص ماه را که داشت از روی چهره‌ی خورشید می‌گذشت نشان می‌دهد.

در تصویر پویای دوم هم دیدگاه ماهواره‌ی جئوز-خاوری (GOES-East) را می‌بینیم که بخشی از سایه‌ی ماه را هنگام نزدیک شدن از سمت باختر به شیلی و پیش از محو شدن در غروب نشان می‌دهد.

این یک تصویر پویا (گیف) است. برای کامل شدنش شکیبایی کنید

-------------------------------------------------

تلگرام، توییتر و فیسبوک یک ستاره در هفت آسمان:

telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky
facebook.com/1star7sky

واژه‌نامه:

 partial solar eclipse - Antarctica - South America - Pacific - Atlantic Oceans - Solar Ultraviolet Imager - SUVI - NOAA - GOES16 - NOAA - Moon - Sun - Southern Hemisphere - GOESEast - Chile
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه