بازمانده‌های یک انفجار تاریخی

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
در سال ۱۸۶ میلادی، ستاره‌شناسان چینی پدیدار شدنِ یک ستاره‌ی تازه را در اخترگانِ نانمن ثبت کردند. این اخترگان بخشی از آسمان است که در نمودارهای ستاره‌ای کنونی با آلفا و بتا قنطورس شناسایی شده است.
این ستاره‌ی تازه تا چند ماه دیده می‌شد و گمان می‌رود نخستین ابرنواخترِ ثبت شده در تاریخ بوده است.
در این تصویر سحابی گسیلشی آرسی‌دبلیو ۸۶ را می‌بینیم که پسمانده‌ی آن انفجار دانسته می‌شود و در آن، داده‌های باریک‌باند گازهای یونیده در موج شوکِ همچنان رو به گسترش را نشان می‌دهد.
تصویرهایی که ار فضا گرفته شده‌اند نشان‌دهنده‌ی فراوانی عنصر آهن و همچنین نبودِ یک ستاره‌ی نوترونی یا تپ‌اختر در آنست، چیزی که نشان می‌دهد آن ابرنواختر از گونه‌ی یکم ای (Ia) بوده است.
برخلاف ابرنواخترهایی که در پی رمبش هسته‌ی یک ستاره‌ی بزرگ رخ می‌دهند، ابرنواختر گونه‌ی یکم ای ترکیدن یا انفجار گرماهسته‌ایِ یک کوتوله‌ی سفید است که در یک سامانه‌ی دوتایی، مواد را از پیکره‌ی همدمش بر خود می‌افزوده.
این پسماند ابرنواختر در آمان زمین، نزدیکِ صفحه‌ی کهکشان و بزرگ‌تر از قرص ماه دیده می‌شود، هرچند کم‌نورتر از آنست که با چشم دیده شود.
پهنای آرسی‌دبلیو حدود ۱۰۰ سال نوری‌ست و نزدیک به ۸۰۰۰ سال نوری از زمین فاصله دارد.

--------------------------------------------------
درباره‌ی این سحابی در گذشته خوانده بودید: * پس از ۲۰۰۰ سال، پرده از راز ستاره مهمان برداشته شد

--------------------------------------------------

تلگرام، توییتر و فیسبوک یک ستاره در هفت آسمان:

telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky
facebook.com/1star7sky

واژه نامه:
 RCW 86 - Chinese - star - Nanmen asterism - Alpha - Beta Centauri - supernova - emission nebula - narrowband - ionized - shock wave - element - iron - neutron star - pulsar - Type Ia - core collapse - supernova - thermonuclear - white dwarf- binary star system - plane - Milky Way galaxy - full moon - supernova remnant

منبع: apod.nasa
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه