گذر شاهین از روی چهره آفتاب

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
پرتاب موشک به هنگام سر زدن آفتاب می‌تواند به نماهایی نامعمول ولی شگفت‌آنگیزی بیانجامد که هم موشک و هم خورشید را در بر دارند.
یک نمونه از چنین چیزی در ماه پیش بود، زمانی که یک موشک فالکون ۹  اسپس‌ایکس از مرکز فضایی کندی ناسا برخاست تا ۵۳ ماهواره‌ی استالینکِ دیگر را به مدار پایینی زمین ببرد.
در این تصویر که نمایی از همین پرتاب را نشان می‌دهد، دود اگزوز موشک بیرون از قرص خورشید دوردست می‌درخشد. پیکره‌ی خود موشک نمای دندانه‌دار شگفت‌انگیزی پیدا کرده و لبه‌ی پایین خورشید هم گویی آب شده و دارد فرومی‌چکد!
دلیل فیزیکی همه‌ی این پدیده‌ها وجود توده‌هایی از هوای به نسبت داغ یا تنُک است که توانایی‌اش برای کج کردن (شکستِ) نور خورشید کمتر از هوای سردتر یا فشرده‌تر است.
بالا، سمت چپ خورشید هم لکه‌ی خور شیدی در منطقه‌ی فعال ۳۰۱۴ را می‌بینیم که به کلی بی‌خبر از این نمایش زمینی، دارد به آرامی از روی چهره‌ی خورشید می‌گذرد.

--------------------------------------------------

تلگرام، توییتر و فیسبوک یک ستاره در هفت آسمان:

telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky
facebook.com/1star7sky

واژه نامه:
Sun - SpaceX - Falcon 9 - NASA - Kennedy Space Center - Starlink satellite - low Earth orbit - deflect - refraction - sunspot - active region 3014

منبع: apod.nasa
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه