راه راه‌های اقیانوس!

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
این رگه‌های شگفت‌انگیز چه هستند؟
در برخی از تصویرهای سیاره‌ی زمین رگه‌های روشن و آشکاری را می‌بینیم که مسیر کشتی‌ها را دنبال می‌کنند.
این نوارهای باریک و پایین که به نام "مسیر کشتی" یا "ردِ کشتی" شناخته می‌شوند، توسط اگزوز موتور کشتی‌ها پدید می‌آیند.
بخار آب به گِردِ ذرات ریز اگزوز که به نام هواپخش شناخته می‌شوند چگالیده می‌شوند و به زودی بزرگ می‌شوند و قطره‌های شناوری از آب می‌سازند که به گونه‌ی کارآمدی نور خورشید را بازمی‌تابانند.
رد کشتی نخستین بار در سال ۱۹۶۵، در عکس‌هایی که ماهواره‌های تیروس (TIROS) ناسا از زمین گرفته بودند یافته شدند.
چندین رد کشتی را می‌توانیم در این تصویر که ماهواره‌ی ترای ناسا در سال ۲۰۰۹ با دستگاه مودیس (MODIS) خود از فراز اقیانوس آرام گرفته ببینیم.
برخی از دانشمندان از "ردهای کشتی" انگیزه گرفته و پیشنهادِ به کارگیری شبکه‌ای از شناوه‌ها (بویه‌های شناور) را در اقیانوس‌های زمین داده‌اند که هواپخش نمکی دربردارنده‌ی آب دریا را به درون هوا بیافشانند تا به کمک باد، جریان‌هایی از ابرهای بازتابنده‌ی آفتاب هم پدید بیایند.
خوب چنین کاری برای چیست؟
این ابرهای دست-ساز می‌توانند به اندازه‌ای نور خورشید را بازبتابانند که چه بسا بتوانند کمکی به نبرد با گرمایش جهانی کنند.

--------------------------------------------------

تلگرام، توییتر و فیسبوک یک ستاره در هفت آسمان:

telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky
facebook.com/1star7sky

واژه نامه:
planet - Earth - ship track - exhaust - aerosol - reflect - NASA - TIROS satellites - Pacific Ocean - MODIS - Terra satellite - buoy - salt-aerosol - global warming

منبع: apod.nasa
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه