مارهایی در مریخ!

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
اینجا، چیزی که درست سمت راست مرکز دیده می‌شود چیست؟ یک مار؟
سطح بهرام (مریخ) با پیدا شدن مناره‌های انگشت-مانند، همچنان شگفتی‌های تازه‌ای را برایمان رو می‌کند.
این برون‌زدهای (رُخنمون‌های) سنگی تقریبا عمودی در ماه گذشته توسط خودروی روباتیک کنجکاوی در بهرام به تصویر کشیده شدند.
اگرچه از نظر اندازه و پیکره همانند مارهایی کوچک دیده می‌شوند، ولی پنداشت برتر برای ریشه‌ی آنها، توده شدنِ کانی‌های کوچکی‌ست که از روان شدنِ رود در میان شکاف سنگ‌ها به جا مانده‌اند.
پس از آن که این کانی‌ها شکاف‌ها را پر کرده و سفت و سنگی شدند، از آنجایی که چگال‌تر از سنگ پیرامون خود هستند، با فرسایش این سنگ، آنها به جا مانده و آزاد می‌شوند.
روی زمین هم برون‌زدهای سنگی پرآوازه‌ای همانند این ساختارهای بیگانه هست که به نام "دودکش جن" (هودو) شناخته می‌شوند.
خودروی کنجکاوی ناسا به جستجوی نشانه‌های تازه‌ی آب‌های باستانی در دهانه‌ی گیل سیاره‌ی سرخ ادامه می‌دهد و همزمان، پس‌زمینه‌ی زمین‌شناختی مهمی را هم برای کاوش‌های انسانی آینده فراهم می‌کند.

این مار مریخی در نماهای نزدیک‌تر. نمای دوم سه‌بعدی است و باید با عینک سرخ-آبی دیده شود:
این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
-------------------------------------------------

تلگرام، توییتر و فیسبوک یک ستاره در هفت آسمان:


واژه نامه:
 Mars - spire - outcrop - Curiosity rover - snake - conglomeration - mineral - erode - Earth - hoodoo - NASA - Gale Crater - red-blue glasses

منبع: apod.nasa

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه