آیا می‌توانیم سیگنال‌های بیگانگان را که از کنار خورشید می‌گذرند شنود کنیم؟

* آیا می‌توانیم سیگنال‌های بیگانگان را که از کنار خورشید می‌گذرند و به کمک گرانش آن بازپخش می‌شوند شنود (استراق سمع) کنیم؟ شاید می‌توانیم با بهره از همین ترفند با کاوشگرهای میان‌ستاره‌ایمان هم تماس بگیریم.

این تصویر نشان می‌دهد که چگونه می توان از همگرایی گرانشی پیرامون ستارگان دیگر برای ارتباط تا فاصله‌های بسیار دور بهره برد

پژوهشگران شاید راهی تازه برای ردیابی سیگنال‌های تمدن‌های پیشرفته‌ی بیگانه یافته باشند.

نظریه‌ی نسبیت عام اینشتین می‌گوید کشش گرانشی اجرام بزرگ کیهانی می‌تواند نور را خم کند. گرانش با این کار، مانند یک تلسکوپ، نور را در پدیده‌ای که همگرایی گرانشی نام دارد کانونی و بزرگنمایی می‌کند. ولی شاید نور دیدنی (مریی) تنها چیزی نباشد که این فرآیند بر آن اثر می‌گذارد.

دانشجویان کارشناسی ارشد در دوره‌ی آموزشی‌ای درباره‌ی جستجو برای هوش فرازمینی (ستی، SETI) در دانشگاه ایالتی پنسیلوانیا نشان می‌دهند که سیگنال‌های ارتباطی هم شاید بتوانند از راه همگرایی گرانشی تقویت شوند. و اگر این شدنی باشد، شاید حتی بتوانیم پیام‌های بیگانگان را که به دور خورشید بازپخش (رله) می‌شوند شنود کنیم.

نظریه‌ی این گروه اینست که شبکه‌های ارتباطیِ گسترده‌ی میان‌ستاره‌ای می‌توانند از همگرایی گرانشی برای تقویتِ تراگسیل‌ها تا فاصله‌های دور بهره بگیرند، همانند کاری که شبکه‌های تلفن همراه روی زمین می‌کنند.

نیک توسای، یکی از همین دانشجویان می‌گوید: «انسان‌ها همواره از شبکه‌هایی برای ارتباط داشتن بهره می‌گیرند. هنگامی که یک تلفن همراه را به کار می‌برید، موج‌های الکترومغناطیسی به نزدیک‌ترین برج مخابراتی تراگسیلیده می‌شود و آن هم می‌تواند به برج بعدی و بعدتر و ... بپیوندد.»

اگر کاوشگرها در جایگاه‌های ویژه‌ای نزدیک یک ستاره جای بگیرند تا از همگرایی گرانشی آن بهره ببرند، می‌توانند به عنوان نقطه‌های بازپخش برای این شبکه‌های ارتباطی به کار روند. به گفته‌ی این دانشجویان، اگر بیگانه‌ی پیشرفته‌ای این فرآیند را یافته باشد و از قضا خورشید ما را به عنوان نقطه‌ی بازپخش پیام‌هایش به کار ببرد، ما می‌توانیم سیگنال‌هایش را دریافت کنیم.

آنها این انگاره (فرضیه) را با گردآوری داده‌های تلسکوپ گرین بنک در ویرجینیای باختری و جستجوی تراگسیلش‌های رادیویی که می‌توانند از نزدیک‌ترین همسایه‌ی ستاره‌ایمان، در سامانه‌ی آلفا قنطورس بازپخش شده باشند به آزمایش گذاشتند.

میسی هیوستون، یکی دیگر از همین دانشجویان می‌گوید: «در گذشته چند جستجو با بهره از طول موج‌های نوری انجام شده، ولی ما بهره‌گیری از طول موج‌هایی رادیویی را برگزیدیم زیرا رادیو یک راه بسیار خوب برای برقراری مخابره‌ی آگاهی‌ها در سرتاسر فضا است.»

اگرچه این دانشجویان هیچ تراگسیلِ پیامی از بیگانگان نیافتند، ولی همه‌ی امیدها از دست نرفته. توسای می‌گوید: «جستجوی ما محدود به یک شب بود، بنابراین چیزی که به هنگام جستجو و رصد ما پخش نمی‌شد، دریافت نمی‌شد»«اگرچه جستجوی محدود ما می‌تواند کاوشگرهایی را که بودند ولی پیوسته در این بسامدها بازپخش نمی‌کردند را از دست داده باشد، ولی این آزمایش خوبی بود تا ببینیم چنین جستجویی شدنی است یا نه.»

و گرچه این گروه امیدوارست که دانشجوهای آینده‌ی این دوره‌ی آموزشی به شنودِ پیام‌ها و تراگسیل‌های فرازمینیان ادامه خواهد داد، ولی همگرایی گرانشی  را می‌توان برای کارهایی فراتر از جستجوی زندگی بیگانه هم به کار برد.

جیسون رایت، استاد این دوره‌ی آموزشی و مدیر مرکز هوش فرازمینی دانشگاه پنسلیوانیا می‌گوید: «اخترشناسان بهره‌گیری از همگرایی گرانشی را به عنوان راهی اساسا برای ساخت یک تلسکوپ غول‌پیکر برای نگریستن به سیاره‌های پیرامونِ دیگر ستارگان در نظر گرفته‌اند.»«این [همگرایی گرانشی] همچنین به عنوانی راهی در نظر گرفته شده تا انسان‌ها بتوانند با کاوشگرهای خود، اگر به ستارگان دیگر فرستاده شوند، تماس بگیرند.»

پژوهشنامه‌ای که این راهکار را توصیف می‌کند برای انتشار در نشریه‌ی آستروفیزیکال جورنال پذیرفته شده و نگارش پیش‌چاپ آن هم  در پایگاه داده‌ی arXiv در دسرس است.


--------------------------------------------------

تلگرام، توییتر و فیسبوک یک ستاره در هفت آسمان:

telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky
facebook.com/1star7sky

واژه نامه:
interstellar - alien civilization - Einstein - general relativity - gravitational lensing - visible light - search for extraterrestrial intelligence - SETI - Penn State - sun - cellphone - Earth - Nick Tusay - electromagnetic wave - cellular tower - star - relay point - Green Bank Telescope - West Virginia - radio transmission - Alpha Centauri system - wavelength - Macy Huston - frequency - planet - Jason Wright - The Penn State Extraterrestrial Intelligence Center - The Astronomical Journal - arXiv

برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه