ایستگاه در کنار کیوان

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
سیاره‌ی تابناک کیوان (زحل) که دارد شب به شب در آسمان سیاره‌ی زمین بالاتر می‌رود، یکی از شبچراغ‌های رژه‌ی بامدادی سیاره‌ها در ماه ژوئن بود.
ولی برای اندک زمانی در شب ۲۴ ژوئن، این سیاره به خودنمایی در کنار یک جرم درخشان در مدار پایین زمین پرداخت- با ایستگاه فضایی بین‌المللی (ای‌اس‌اس).
در آن شب، از ماندگاه مدرسه‌ای در تمکیولای کالیفرنیا، این سیاره‌ی حلقه‌دار و آی‌اس‌اس با هم در نمایی (فریمی) از یک ویدیوی پرسرعت جای گرفتند.
اگرچه کیوان با بزرگای (قدر) ستاره‌ای ۰.۵+ نور می‌افشاند، ولی ایستگاه فضایی از آن هم پرنورتر بود و درخششی به بزرگای ۳- داشت.
این تفاوت درخشش به خوبی در این نمای ویدیو آشکارست.
در این تصویر چالش‌برانگیز، ایستگاه مداری در فاصله‌ی ۶۰۲ کیلومتری ماندگاه مدرسه بود و کیوان هم حدود ۱.۴ "میلیارد" کیلومتر دورتر!

-------------------------------------------------

تلگرام، توییتر و فیسبوک یک ستاره در هفت آسمان:

telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky
facebook.com/1star7sky

واژه نامه:
planet - Earth - Saturn - planet parade - low Earth orbit - International Space Station - parking lot - Temecula - California - stellar magnitude

منبع: apod.nasa
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه