ابرماه با درخش سبز

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر

در روز ۱۳ ژوییه با یک تصویربرداری تله‌فوتوی به خوبی برنامه‌ریزی شده، این نما از ماه کامل که داشت بر فراز دژ لوبوونیا در خاور اسلواکی بالا می‌آمد گرفته شد.
تصویربردار حدود سه کیلومتر از باروهای برج فاصله داشت و حدود ۳۵۷ هزار کیلومتر هم از این ماه کامل که نزدیک نقطه‌ی پیرازَم (حضیض)، نزدیک‌ترین نقطه‌ی مدار بیضی‌اش به زمین بود.
ماهی که نزدیک نقطه‌ی پیرازَمِ مدارش به گام کامل می‌رسد، به نام اَبَرماه شناخته شده و در آمان سیاره‌ی زمین اندکی بزرگ‌تر و درخشان‌تر از ماه‌هایی‌ست که نزدیک نقطه‌ی میانگین فاصله‌ی مداری‌شان از زمین، یعنی ۳۸۴ هزار کیلومتر به گام کامل می‌رسند.
گفتن ندارد که همه‌ی ماه‌های کامل هنگامی که نزدیک افق هستند، می‌توانند اثرهایی از شکست نورشان را در راستای خط دید بلندشان در هوای فشرده و پاکیزه‌ی زمین نشان دهند.
در این تصویر، شکست جَوی یک درخش سبز کوچک در چارچوبی از ابرهای نازک نزدیک بالای قرص این ماه پیرازَمیِ ژوییه پدید آورده، به همراه یک لبه‌ی ناهموار سرخ‌فام در لبه‌ی پایینی آن.


-------------------------------------------------

تلگرام، توییتر و فیسبوک یک ستاره در هفت آسمان:

telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky
facebook.com/1star7sky

واژه نامه:
telephoto - Full Moon - Lubovna Castle - Slovakia - perigee - elliptical orbit - supermoon - planet - Earth - refraction - green flash -

منبع: apod.nasa
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه