پنج‌تایی استفان از چشم جیمز وب، هابل، سوبارو

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
خوب، چه کسی گفته نمی‌شود تصویرهای جیمز وب و هابل را به هم آمیخت؟
می‌شود، و تصویر امروز هم دستاورد چشمگیر این آمیزه را نشان می‌دهد.
اگرچه تلسکوپ فضایی جیمز وب که به تازگی کارش را آغاز کرده دارای آینه‌ی بزرگ‌تری نسبت به هابل است، ولی تنها ویژه‌ی نور فروسرخ ساخته شده و رنگ آبی را نمی‌تواند ببیند- تنها تا حدود رنگ نارنجی.
از سوی دیگر تلسکوپ فضایی هابل اگرچه آینه‌اش کوچک‌تر از آینه‌ی جیمز وب است و نمی‌تواند به اندازه‌ی جیمز وب به ژرفای نور فروسرخ برود، ولیمی‌تواند نه تنها در نور آبی، بلکه حتی در فرابنفش هم تصویر بگیرد.
بنابراین آمیزه‌ی داده‌های جیمز وب و هابل می‌تواند به آفرینش تصویرهای در طیف گسترده‌تری از رنگ‌ها بیانجامد.
در این تصویر از چهار کهکشان در گروه پنج‌تایی (پنج‌قلوی) استفان، داده‌های جیمز وب به رنگ سرخ دیده می‌شوند و داده‌های تصویری تلسکوپ ژاپنی زمینیِ سوبارو در هاوایی [و همچنین هابل] هم به آن افزوده شده.
از آنجایی که داده‌های تصویری جیمز وب، هابل و سوبارو آزادانه در دسترس همگانند، هر کسی می‌تواند آنها را به روش خودش بپردازد (پردازش کند) و حتی مونتاژها و آمیزه‌های چند-رصدخانه‌ای فریبنده با سودمندیِ علمی از آنها بیافریند.

-------------------------------------------------

تلگرام، توییتر و فیسبوک یک ستاره در هفت آسمان:

telegram.me/onestar_in_sevenskies
twitter.com/1star_7sky
facebook.com/1star7sky

واژه نامه:
James Webb Space Telescope - Webb - infrared - Hubble Space Telescope - Hubble - ultraviolet - galaxy - Stephan's Quintet - Japan - Subaru telescope - Hawaii

منبع: apod.nasa
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه