آنالما بر فراز سنگ‌های کالانیش

این تصویر در اندازه‌ی بزرگ‌تر
به نظرتان اگر هر روز درست در یک زمان از خانه بیرون بروید و عکسی بگیرید که خورشید هم در آن باشد، تغییرات جایگاه خورشید چگونه خواهد بود؟
پاسخ دیداری برای این پرسش یک "آنالما"ست، تصویری پیوندی که از بهم پیوستن نماهایی درست شده که در درازنای یک سال، در یک زمان و از یک نقطه گرفته شده‌اند.
آنالمای درون این تصویر هم از پیوند نماهایی به دست آمده که هر چند روز یک بار به هنگام نیمروز از جایی نزدیک روستای کالانیش در هیبریدهای بیرونی در اسکاتلند، بریتانیا گرفته شده بودند.
در پیشزمینه "سنگ‌های کالانیش" را می‌بینیم، یک دایره‌ی سنگی که حدود ۲۷۰۰ پیش از میلاد، در عصر مفرغ ساخته شده. روشن نیست که جایگیری این سنگ‌های کالانیش ارزش ستاره‌شناسی داشته یا نه.
دلیل نهایی شکل 8-مانندِ این آنالما و همه‌ی آنالماها کجی (انحراف) حور زمین و بیضی بودن مدار زمین به گرد خورشید است.
به هنگام خوریستان‌ها (نقلاب‌ها)، خورشید در نوک بالایی یا پایینی یک آنالما جای می‌گیرد. این تصویر در زمانی نزدیک خورستان زمستانی (یکم دی) گرفته شده و از همین رو خورشید نزدیک پایین آنالما دیده می‌شود.
ولی هموگان‌ها (اعتدال‌ها) در نقاط میانه‌ی یک آنالما جای دارند- البته نه نقطه‌ی برخورد.
آدینه‌ی آینده، ساعت ۱:۰۴ به وقت جهانی (پنجشنبه در قاره‌ی آمریکا)، زمان هموگان یا اعتدال خواهد بود، هنگامی که روز و شب در سرتاسر زمین با هم برابر می‌شود.
این روز در بسیاری از فرهنگ‌ها، زمان تغییر فصل شمرده و گرامی داشته می‌شود.

------------------------------------------------

تلگرام، توییتر و فیسبوک یک ستاره در هفت آسمان:


واژه‌نامه:
 Sun - analemma - Callanish - Outer Hebrides - Scotland - UK - Callanish Stones -stone circle - Bronze Age - Earth - axis - ellipticity - solstice - equinox - Americas - planet

منبع: apod.nasa
برگردان: یک ستاره در هفت آسمان

0 دیدگاه شما:

Blogger template 'Browniac' by Ourblogtemplates.com 2008

بالای صفحه